Actualidad Noticias

Subvencions DONA EMPRESA

Informació sobre les subvencions Dona Empresa, que van dirigides a dones que hagen creat una societat, siga quina siga la forma jurídica que adopten, o que s’hagen constituït com a treballadores autònomes, amb l’objecte de fomentar la inserció laboral i l’activitat empresarial femenina en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Quadre resum

© 2015 - Ajuntament de Lliria - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo