Actualitat Notícies

SUBVENCIONS DEL PLA D'ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE COMERCIAL I NOVES TECNOLOGIES DEL COMERÇ DE LLÍRIA 2018

SUBVENCIONS DEL PLA D'ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE COMERCIAL I NOVES TECNOLOGIES DEL COMERÇ DE LLÍRIA 2018

Ja està oberta la convocatòria de subvencions per als comerços de Llíria.

Termini de presentació d'instàncies fins al 16 de juliol.

 

Nota Important. Les persones físiques podran realitzar la presentació d'instàncies presencialment al registre de l'Ajuntament o de mode telemàtic. Les persones jurídiques exclusivament per mode telemàtic a través de la seu electrònica.

 

SUBVENCIONS I QUANTIES.

 

S'estableixen les següents quanties per a cada actuació:

a) Adequació de la imatge dels establiments al seu entorn. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 600 euros.

 

b) Obres de condicionament i reforma dels locals. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit d'1.500 euros.

 

c) Adquisició d'immobilitzat material nou. Se subvencionarà el 40% de l'actuació, amb un límit de 500 euros.

 

d) Adquisició d'equips informàtics i dispositius electrònics. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 600 euros.

 

e) Col·locació i substitució de rètols en façanes. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 300 euros.

 

f) Accions de comunicació i promoció de l’establiment. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 500 euros.

 

g) Accions de promoció d’Aliments tradicionals i els Congrets de Llíria. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 500 euros.

 

h) Actuacions destinades a aconseguir el distintiu Green Commerce o a la realització d’una auditoria energètica o d’estalvi. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 400 euros.

 

i) Despeses de la quota de participació en fires de mostres o sectorials a Llíria. Se subvencionarà fins al 40% de la quota de participació, amb un límit de 100 €.

Bases

Termini de justificació de la subvenció 8 d'octubre

© 2015 - Ajuntament de Lliria - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball