El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: CAMP DE TÚRIA
Extensió (km2):
Nuclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 26.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nombre de dones: 0
Nombre de homes: 0
Xifra de població:
Nombre de llars: 0
Densitat de població: (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 92 3154.00 m2
Supermercats 6 4556.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 37 2091.00 m2
Llar 48 7923.00 m2
Resta no alimentació 30 2182.00m2
Comerç mixt i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Un altre comerç mixt m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
0.00 (nº. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nombre de IAE: 0
Nombre de IAE comercials: 0
Nombre de mercats: 1
Mercat municipal:
Nº. mercats no sedentaris: 1
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície de vianants: m2

© 2015 - Ajuntament de Lliria - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball